ORIENTACIÓ LABORAL I CURRÍCULUM

Servei d'orientació laboral

El servei d’orientació laboral proporciona assessorament individual a totes les persones de la comarca que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, L’objectiu del servei és millorar les capacitats professionals i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones usuàries.

Què ofereix el servei ?
- Realitzar entrevistes individuals per personal tècnic especialitzat.
- Dissenyar un itinerari d’inserció laboral personalitzat.
- Posar en pràctica les eines, les estratègies i els canals de recerca de feina.
- Orientació i suport en l’elaboració del currículum
- Informar sobre el mercat laboral actual

Com s’hi pot accedir?
Per accedir-hi podeu demanar cita  presencialment al Servei d’orientació laboral de Concactiva , en aquest enllaç o bé trucant al telèfon 977 86 13 38

Elaboració del currículum
El servei d’orientació laboral ajuda a redactar, actualitzar o millorar el currículum per tal de posar en valor totes les potencialitats, experiències i aptituds laborals.
L’objectiu del servei és el d’elaborar un bon currículum per presentar-se a les diferents ofertes laborals i destacar entre totes les persones candidates que s’hi presentin.
L’elaboració del currículum és una activitat que es realitza de manera individualitzada i personalitzada.


Consells per elaborar un bon currículum:


- Definir l’objectiu professional personal

- Conèixer els blocs que permeten estructurar la nostra informació curricular.

- Aprendre a organitzar la informació que cal incloure a cada bloc de forma clara i concisa.

- Conèixer els diferents tipus de currículums.

- Triar el currículum més adient segons la trajectòria, l’objectiu professional o el lloc de treball.

- Elaborar el currículum i aprendre a modificar-lo de forma que sigui més atractiu.

- Reflexionar sobre la necessitat de disposar de més d’un currículum .


© Desenvolupat per ConcaDigital, 2019
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat