NORMES DE SERVEI

És un servei d'intermediació, que poden utilitzar les persones en edat laboral, que estan en recerca activa d'ocupació i on podran trobar tot tipus d'ofertes de treball.

Aquestes són les normes per les empreses i usuaris que desitgin utilitzar aquest servei. El fet de registrar-se, implica l'acceptació de les mateixes.

  • Totes les dades introduïdes han de ser reals. Serviconca.org no es fa responsable de persones o empreses que no compleixin aquesta norma i introdueixin dades falses. Qualsevol empresa o usuari que introdueixi dades susceptibles de ser falses, serà donada de baixa immediatament de la base de dades.

  • Acceptant aquestes normes en el moment de registrar-se s'autoritza a l'administració de Serviconca a la publicació de les dades introduïdes, per tal de formar part de la Borsa de Treball.

  • Les ofertes de les empreses han de ser reals i els tipus de contractes completament legals.

  • La confidencialitat de la contrasenya és responsabilitat de l'usuari.

  • El servei Borsa de treball és gratuït. L'administració del servei garanteix que en qualsevol moment, totes les dades introduïdes per part d'un usuari o empresa, podran ser donades de baixa immediatament, prèvia sol·licitud per part del propietari.

  • Les ofertes de treball i dades dels usuaris que no compleixin aquestes normes, seran donats de baixa de la borsa de treball.

Aquestes normes podran ser modificades en qualsevol moment sense previ avís.

 


© Desenvolupat per ConcaDigital, 2019
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat