RESPONSABLE GESTIÓ I FINANCES - SEGONS CONVENI a VALLBONA DE LES MONGES

Descripció

Jornada laboral: 40H/SETEMANALS

Salari: SEGONS CONVENI

Incorporació: Immediata


Tasques a realitzar

Les tasques són les següents:

TASQUES A REALITZAR:
Coordinació tècnica de gestió i financera de l’entitat
Suport tècnic als equips de treball
Suport en la preparació de pressupostos, el seu seguiment i control
Millorar els processos de gestió, facilitar eines als equips
Analitzar l’estat financer
Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers per treballar amb els millors condicions de cost, liquiditat i negociació amb les entitats financeres
Gestió de les variables financers: tresoreria, crèdits, inversions previstes, cobraments i pagaments
Supervisar la relació amb clients i proveïdors
Redacció dels informes i memòries de suport
Preparació, redacció, presentació i justificacions de convocatòries eventuals de subvencions i projectes nous


Requisits

Estudis mínims: Llicenciatura/Grau

Experiència: FORMACIO RECOMANABLE: Diplomatura en ciències empresarials Llicenciatura amb ADE, EAE o econòmiques Màster en economia social o cooperatives PERFIL PROFESSIONAL: Nivell informàtic alt Experiència anterior Domini de l’anglès Pensament analític i visió estratègica Persona dinàmica i amb capacitat de lideratge per a treballar en equip Experiència en altres activitats socials o associatives Vivenda pròxima a Vallbona de les Monges

Coneixements necessàris: Diplomatura en ciències empresarials Llicenciatura amb ADE, EAE o econòmiques Màster en economia social o cooperatives

Idiomes: CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS


Informació extra

Localització
Tipus contracte
Publicat el
Tipus de treball/sector
Carnet de conduir
Vehícle
Número de vacants
Altres observacions
VALLBONA DE LES MONGES
TEMPORAL AMB POSSIBILITATS DE CONTINUÏTAT
13/12/2019
Altres
Si
Si
1© Desenvolupat per Montblanc digital, 2019 - montblancdigital@montblanc.cat
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat