Especialista de neteja - Segons conveni a L'Espluga de Francolí

Descripció

Jornada laboral: Completa Dilluns a divendres de 8-15h Dissabtes 8-13 h

Salari: Segons conveni

Incorporació: Immediata


Tasques a realitzar

Les tasques són les següents:

- Portar un bon control dels materials i els productes entregats pel seu referent o oficial netejador/a.

- Participar i executar la neteja del centre i el magatzems d’existències.

- Optimitzar els productes entregats.

- Es el responsable de la qualitat del servei que realitza.

- Informar de les necessitats dels serveis al seu referent.

- Portar en cada servei les fitxes tècniques i de seguretat.

- Mantenir totes les etiquetes corresponents a tots els productes tal i com la normativa ho regula.

- Informar al seu referent de les incidències dels serveis.

- Informar si els productes adquirits no compleixen els requisits de qualitat i/o de costos.

- Fa propostes sobre nous productes o bé sobre els productes que es tenen de depreciar.

- Realitza la formació dels usuaris del seu equip sota les instruccions de treball.

- Es el responsable de mantenir en ordre tota la documentació entregada pel referent d’activitats productives.

- Ensenyar a fer un bon us de les eines i la maquinària perquè no es perdin ni es corrosionin.

- Fer la formació específica de les diferents feines a realitzar.

- Gestionar els imprevistos i donar les instruccions a seguir (a falta de seu referent)

- Decidir les mesures correctives quan la qualitat de treball no és l’adequada (a falta del seu referent)

- Aplicar els programes de manteniment i prevenció de riscos.

- Proporcionar als usuaris unes condicions de treball satisfactòries.

- Ensenyar a utilitzar les diferents màquines del servei de forma correcta

- Participar en els inventaris anuals sota les ordres del referent d’activitats productives.

- Recollir les incidències dels usuaris i les empreses, si s’escau.

- Garantir i vetllar unes bones condicions de treball.

- Participar en la consecució dels objectius.

-  Informar al referent d’activitats productives de la necessitat d’adquirir equips de protecció individual o roba de treball.

 


Requisits

Estudis mínims: Educació secundària

Experiència: Mínima d'1 any en el lloc de treball

Coneixements necessàris: No es requereix

Idiomes:


Informació extra

Nom empresa
Localització
Tipus contracte
Publicat el
Tipus de treball/sector
Carnet de conduir
Vehícle
Número de vacants
Altres observacions
APRODISCA
L'Espluga de Francolí
Temporal, substitució baixa mèdica
04/11/2019
Professions, arts i oficis
Si
Si
1© Desenvolupat per Montblanc digital, 2019 - montblancdigital@montblanc.cat
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat