Jardiner/a - A determinar a Activitat itinerant

Descripció

Jornada laboral: 40 hores a la setmana ( possibilitat que pugui variar la jornada en funció de les necessitats del servei)

Salari: A determinar

Incorporació: Immediata


Tasques a realitzar

Les tasques són les següents:

Les tasques a realitzar són les següents:

- Gestionar la distribució de la feina del seu equip de treball.

- Responsable del transport de camió.

- Fer  el seguiment i manteniment de la maquinària i eines (talla gespa, podadores...) i avisar al servei tècnic quan hi ha alguna incidència.

- Fer la formació específica de les diferents feines a realitzar.

- Proporcionar a les persones treballadores del seu equip unes condicions de treball satisfactòries.

- Ensenyar a utilitzar les diferents màquines del servei de forma correcta.

- Recollir les incidències de les persones treballadores i les empreses, si s’escau.

- Garantir i vetllar que les condicions de treball de les persones treballadores siguin les òptimes per un bon lloc de treball.


Requisits

Estudis mínims: GM/FP1

Experiència: Mínim 1 any.

Coneixements necessàris: CFGS d'Horticultura i Jardineria

Idiomes: Català i Castellà


Informació extra

Nom empresa
Localització
Tipus contracte
Publicat el
Tipus de treball/sector
Carnet de conduir
Vehícle
Número de vacants
Altres observacions
APRODISCA
Activitat itinerant
D'entrada es faria un contracte temporal.
06/06/2019
Altres
Si
Si
1
Ens podeu fer arribar els currículums a través del correu electrònic: curriculums@aprodisca.org


© Desenvolupat per Montblanc digital, 2019 - montblancdigital@montblanc.cat
Concactiva - Carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc (Tarragona) -  Telf: 977 86 13 38 -  info@concactiva.cat